Gældsrådgivning

Gældskapacitet er en funktion af frit cash flow og nettoaktivernes værdi

Gældskapacitet og finansiel struktur

 • Med udgangspunkt i jeres business plan udvikler vi en grundig økonomisk model for at analysere og vurdere jeres gældskapacitet og de dermed forbundne risici
 • Vi rådgiver om det optimale gæld/egenkapital forhold under hensyntagen til jeres nuværende og forventede fremtidige frie cash flow
 • Vi forbereder business casen for gældsfinansiering inklusive scenarier for tilbagebetaling af gæld i alternative fremtidige scenarier
 • Vi rådgiver om kilder til finansiering og strukturen af den opnåelige finansiering

Gennemførelse af finansieringsprojektet

 • Vi har tætte kontakter til danske og internationale udbydere af gældsprodukter og vi udarbejder en liste af potentielle partnere som vi anbefaler at tage kontakt til
 • Vi udarbejder en præsentation med tilhørende finansiel case
 • Vi kontakter de potentielle gældspartnere og assisterer i forbindelse med præsentation af casen
 • Vi indhenter indikative tilbud og rådgiver i forbindelse med indgåelse af head of terms eller LOI’s
 • Vi koordinerer due diligence undersøgelserne og arbejder tæt sammen med jeres juridiske rådgivere i relation til udarbejdelsen af den juridiske dokumentation

KEY ISSUES TIL OVERVEJELSE OVERVEJE VED ændring af finansieringsstrukturen

At opnå det rette gæld/egenkapital forhold og tiltrække gæld på attraktive vilkår er blevet komplekst og kræver stillingtagen til blandt andet følgende key issues:

 • Er business planen og den økonomiske model og forslag til finansieringsstruktur godt dokumenteret?
 • Har I overblik over jeres gældskapacitet også set i relation til den forventede fremtidige udvikling af virksomheden?
 • Har I kendskab til de alternative gældsinstrumenter og markedspriserne for disse alternativer?
 • Hvad er jeres virksomheds gældskapacitet og mulighed for at tilbagebetale gæld?
 • Hvilken sikkerhed kan I /er I villige til at give bankerne og hvad er de væsentligste risici og jeres plan for at imødegå disse risici?
 • Hvad er jeres plan “B” hvis tingene ikke går som forventet?
 • Hvordan ser prioritetsrækkefølgen ud i et exit scenarie?