Værdiansættelse

Værdiansættelse handler om at kvantificere risiko og afkast

Forberedelse

 • Vi vurderer jeres business plan og finansielle model
 • Vi udvikler en omfattende økonomisk model for at evaluere alternativer og scenarier for den forventede fremtidige udvikling
 • Vi indsamler data og værdiansættelsesmultipler om sammenlignelige transaktioner og børsnoterede virksomheder
 • Vi analyserer key value drivers og agerer djævlens advokat i relation til forudsætningerne – både risici og muligheder – der ligger bag den forventede udvikling

RAPPORT OG PROJEKTSTYRING

 • Vi udarbejder en skriftlig rapport med tilhørende sensitivitetsanalyser og præsenterer den for jer i udkast før den endelige rapport udstedes
 • Vi assisterer i forbindelse med præsentation af rapporten afhængig af formålet med værdiansættelsen
 • Vi projektstyrer hele forløbet

Hvornår er en værdiansættelse relevant?

 • I overvejer et salg af virksomhed og ønsker at afklare hvad det forventede salgsprovenu vil være
 • I overvejer et køb eller en fusion og ønsker en vurdering af target og jeres egen virksomhed i denne forbindelse
 • I planlægger en intern transaktion og ønsker at etablere en uafhængig vurdering af værdien af de ejerandele der overføres
 • I ønsker at rejse kapital og har behov for en værdiansættelse til dette formål
 • I er ved at strukturere et management incitaments program og skal bruge en værdiansættelse til at sikre de rette incitamenter
 • I ønsker at løse en konflikt i relation til en aktionæroverenskomst og har behov for en uafhængig eksperts vurdering af værdien af ejerandele
 • I har modtaget et tilbud på jeres virksomhed og ønsker en vurdering som en led i forberedelserne til en forhandling med den mulige køber