Salg af virksomhed

Forberedelse er nøglen til succes

indledende overvejelser

 • Vi udarbejder en indledende analyse af din virksomhed, dens værdi og den forventede interesse fra potentielle købere
 • Vi giver dig et overblik over forskellige scenarier for virksomhedens fremtidige udvikling og det forventede resultat af hvert scenarie
 • Vi rådgiver om den rette timing og de tiltag der skal gennemføres for at opnå den bedste pris og de bedste vilkår i forbindelse med salget

Salgsforberedelsen

 • Vi udvikler et X-Ray af din virksomhed som fremkalder virksomhedens rette værdi. Vi gennemfører en grundig analyse af virksomhedens økonomiske resultater og udarbejder en finansiel model. Vi identificerer tiltag der skal gennemføres inden virksomheden præsenteres for potentielle investorer
 • Vi fremkalder en attraktiv præsentation af virksomheden til de potentielle investorer og vores samlede X-Ray kondenseres i et omfattende Information Memorandum
 • Vi identificerer potentielle investorer fra vores stærke danske og internationale netværk
 • Vi arbejder tæt sammen med jeres juridiske rådgivere for at forberede transaktionsdokumenterne og datarummet
 • Vi forbereder jeres team på processen og forbereder kommunikationsstrategier internt og eksternt i samarbejde med jer

Eksekvering af salgsprocessen

 • Vi tilrettelægger salgsprocessen og styrer hele forløbet i tæt samarbejde med jer
 • Vi kontakter de potentielle investorer og planlægger managementpræsentationer efter udveksling af fortrolighedsaftaler
 • Vi planlægger gennemførelse af due diligence og assisterer jeres team i forbindelse med gennemførelse af Q&A processer
 • Vi indhenter indikative tilbud, udarbejder konsekvensanalyser og sammenligninger af de modtagne tilbud og forhandler hovedvilkår
 • Vi rådgiver i forbindelse med færdiggørelse af transaktionsdokumenterne i tæt samarbejde med jeres juridiske rådgivere – vores input er at sikre, at de aftalte kommercielle forhold afspejles i de juridiske dokumenter

KEY ISSUES TIL OVERVEJELSE VED SALG AF VIRKSOMHED:

 • Hvorfor ønsker I at sælge virksomheden og hvad er jeres ønskede rolle og resultat af processen?
 • Ønsker I at sælge en minoritet eller en majoritet?
 • Hvem er de forventede købere og hvorfor har de en interesse i at købe jeres virksomhed?
 • Hvordan sikrer I, at alle der er involveret i salgsprocessen er incentiveret til at arbejde sammen om at opnå det bedst mulige resultat
 • Hvordan vil jeres ansatte, kunder, leverandører og andre medejere reagere på et salg?
 • Hvilken pris forventer I at opnå og hvad kan I gøre for at forberede salget bedst muligt?
 • Hvornår er timingen den rette for et salg af virksomheden – både i relation til de virksomhedsspecifikke forhold og i relation til det generelle M&A marked?
 • Hvordan skal transaktionen struktureres for at optimere nettoprovenuet og minimere risici for sælgerne?
 • Hvad er den bedste historie om virksomheden og hvorledes kan denne historie overleveres mest troværdigt og kraftfuldt til de potentielle investorer?